تولید انواع اسکلت فلزی

همانند هر ارگانیسمی، سازه ها نیاز به اسکلتی برای پایداری دارند.

اسکلت فلزی پس از پی و بن سازه اولین مرحله از افراشتگی ساختمان است و ضمانت برپا ماندن و مقاومت سازه بر گردن همین بافته های فلزی است.

با بزرگتر شدن سازه ها و نیز پیچیده تر شدن طرح های معماری همسازی با احجام عظیم بار ساختمان در عین حفظ جزئییات گاه انتزاعی معماری مدرن وظیفه یک هسته متفکر مهندسی است که به آخرین و دقیق ترین ابزارهای مهار فلزات مجهزاند و این بنیانهای سخت و سرد را به بافتارهای پیچیده و ارگانیک معماری تبدیل می کنند.

سازورسازه همان هسته است که دانش فنی و تجهیزات روزآمد، آن را به یکی از مزیت‌های جدی رقابتی «آذرستان» و معدود بازیگران حوزه سازه‌های فلزی در احجام و پیچیدگی‌های بالا بدل کرده است

از انبوه پروژه های این حوزه میتوان به موارد روبرو اشاره کرد: