• توان مالی و اعتباری حاصل از رشد پایدار و
  • مالکیت بر عناصر اصلی زنجیره عملیاتی

این امکان را فراهم ساخته تا گروه آذرستان، سرمایه گذاری و توسعه در صنعت احداث و صنایع وابسته را در ایران و کشورهای همسایه، به عنوان هدف اصلی کسب و کار خود برگزیند.

مدیریت دانش 35 سال فعالیت در حوزه احداث نیز، خزانه‌ای از الزامات فنی، اجرایی و اخلاقی را گردآورده، که کیفیت عملیات را در «آذرستان» ضمانت می‌کند.

تجربه مدیریت پروژه‌ها، در این نظام کیفی مدون، روندهای اجرا را در مجموعۀ «گروه» به سطحی از بلوغ رسانده که درجات متنوعی از ضمانت‌های کیفی، در قالب «استانداردهای آذرستان» شکل گرفته است.

با تکیه بر این داشته‌ها و با درک لزوم بازنگری در کیفیت سکونت شهری، «گروه توسعه کسب و کار آذرستان» سرمایه‌گذاری و احداث «پروژه‌های معیار» مسکونی، اداری و تجاری را در هدف‌گذاری خود، جانمایی کرده است.

این در حالی ‌است که، توان تکنولوژیک، تجهیزاتی و لجستیک «آذرستان» نیز، این مجموعه را به یکی از معدود گزینه‌های کلان ‌پروژه‌های صنعتی و معدنی کشور تبدیل کرده است.

بر همین اساس، «آذرستان» در قالب شبکه‌ای هوشمند از دانش و دارایی، پس از شناسایی ایده‎‌ها، و ارزیابی و ارزش گذاری آنها به پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری ورود می‌کند.

خلق ارزش پایدار و سازندگی در تراز جهانی برای هر دو بخش دولتی و خصوصی تعهد بنیادین «آذرستان» است.