در طول تاریخ، پروژه‌های احداث یکی از پیچیده‌ترین فرایندهای مدیریتی و اجرایی آدمی بوده‌است.

از اهرام تا آسمان‌خراش‌های کلان‌شهرهای مدرن، سازه‌های ساخته بشر، همواره موضوع مطالعۀ توانایی‌های مهندسی و دامنۀ قدرت ذهن انسان بوده‌اند.

تجربه 35 ساله «عمران آذرستان»، در احداث، درواقع یکی از بزرگترین داشته‌های مجموعه «آذرستان» است که زنجیره‌ای از ارزش‌های ذی‌قیمت را در مدیریت، مهندسی و اجرای پروژه‌ها خلق کرده است.

همچنین مالکیت بر خزانه‌ای از دارایی‌های لجستیک و تکنولوژیک، از ویژگی‌های ممتاز «آذرستان» است.

در شرایطی که بسیاری از بازیگران بزرگ صنعت احداث، بخش وسیعی از این زنجیره را به اقتضاء پروژه‌ها و به صورت موقت به خدمت می‌گیرند، مالکیت آذرستان بر کلیت ساختار نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز خود «مزیتی عینی» در صنف و صنعت شناخته می‌شود.