ما باور داریم که انسان سالم عامل توسعه ی پایدار است و با اعتقاد و ایمان به بیانیه اجلاس زمین، به کارکنان ، خانواده آنها و به جامعه اطمینان می دهیم که گروه توسعه کسب و کار آذرستان از طریق اقدامات خود تلاش دارد تا محیط کاری فارغ از ریسک حاصل از کار ناایمن، تخریب محیط زیست و الگوهای توسعه ناپایدار را برای آنان و آیندگان تامین نماید.

در تمام فعالیت ها و پروژه های گروه توسعه کسب و کار آذرستان ، ما مسئول بهداشت ، ایمنی و محیط زیست هستیم . بسیار افتخار می کنیم که فرهنگ بهداشت،ایمنی و محیط زیست در بین تمامی زیرمجموعه ها فراگیر شده است و امروزه در کلیه پروژه های عمرانی و صنعتی شرکت به خوبی رعایت گردیده و به دقت روند بهبود مستمر آن رصد می شود.

به منظور بهبود و پیشرفت اهداف HSE، با استفاده از سیستم مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE – MS) و سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) به طور مداوم فعالیت های HSE ممیزی شده تا بتوان برای پیشگیری از ضرر و زیان وارده به افراد ، محیط زیست و اموال حمایت پایداری انجام پذیرد ، لذا ما به عنوان یکی از شرکت های پیــمانکاری در صنــعـت احداث می کوشیم تا در راه صیانت از منابع معنوی و مادی کشور عزیزمان ایران و در راه محافظت از” منافع ملی” سهمی اندک داشته باشیم