پروژه های راه سازی

مبنای تمدن، ارتباط است و توسعه تمدن بدون ارتباط ناممکن.

اولین مانع برای ارتباط بر روی زمین، خلاء راه است؛ راه، ارتباط است.

بهره‌برداری بهینه از مساحتی به وسعت ایران، کماکان به راه و حتی شاهراه‌های ارتباطی نیاز دارد.

فرایند احداث پروژه‌های راه‌سازی صرف نظر از عملیات تسطیح و خاک‌برداری، سازه‌های فلزی همچون پل و تأسیسات جانبی دیگر را نیز شامل می شود.

همچنین پروژه‌هایی مانند خطوط مترو و سایر وسایط نقلیۀ ریلی نیز در ذیل پروژه‌های راه‌سازی شناخته می‌شوند که سهم تأسیسات و محوطه‌سازی در آنها بیشتر است.

عناوین روبرو بخشی از پروژه‌های راه سازی است که «آذرستان» در کارنامه دارد: